035-5822627 info@mijn-recht.nl
Ondernemingsrecht advocaat larene

Ondernemingsrecht

Als ondernemer krijgt u gewenst of ongewenst te maken met juridische en fiscale aspecten die bij uw onderneming horen. U wilt uw energie stoppen waar uw expertise ligt en enkel met die core business bezig zijn en niet met juridische,- en fiscale zaken waarvoor een spoecialist nodig is. Wij zijn ervaren op diverse gebieden waar u als onderneming mee te maken kunt krijgen. Hierbij valt onder meer te denken aan de volgende rechtsgebieden:

Huurrecht/ onroerend goed: opstellen van huurcontracten, ontbinding huurovereenkomst, ontruiming etc.

 • Zijn er huur/lease- dan wel soortgelijke overeenkomsten met derden overeengekomen?
 • Zijn de huurtermijnen in overeenstemming met de wetgeving?

Arbeidsrecht: opstellen arbeidscontracten, ontslag/reorganisatie, ontbinden van de arbeidsovereenkomst.

 • flexibele arbeidsrelaties zoals inleen- en oproepkrachten, arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en andere flexibele personen/zelfstandige opdrachtnemers en toepassing van specifieke regelgeving voor flexwerkers?
 • of het salaris overeenkomstig wettelijke regelgeving, CAO en/of de geldende arbeidsvoorwaardenregeling is?
 • zijn de verzuimvoorschriften en doorbetaling bij ziekte gedurende 1e en 2e jaar schriftelijk vastgelegd?
 • Zijn er lopende of dreigende arbeidsgeschillen?
 • Hebben er zich in het verleden reorganisaties voorgedaan of is er een te verwachten reorganisatie?

Incasso – beslaglegging: verzoek tot leggen conservatoir beslag,

 • zijn er debiteuren die vordering(en) onbetaald laten?
 • is er in de algemene voorwaarden een bepaling opgenomen die erin voorziet dat de kosten van onbetaalde vorderingen op debiteuren verhaald kunnen worden?
 • Is er een standaard systeem van aanmaningen/sommaties bij onbetaald gelaten vorderingen?

Contracten: opstellen en beoordelen van vasstellingsovereenkomst, zzp- contract, samenwerkingsovereenkomsten, management overeenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten etc.

 • het gebruik van algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden en/of standaardcontracten en offertes die juridisch op elkaar aansluiten?
 • Daarnaast kunt u ook te maken krijgen in uw bedrijf of als natuurlijk persoon met bestuurs,- fiscaal,- en consumenten recht.

Bestuursrecht: beslissingen van overheidsinstanties zoals gemeente, UWV, Raad van State etc. Het kan dan gaan om een besluit van een gemeente tot opleggen van een dwangsom, een besluit dat u niet langer in aanmerking komt voor een uitkering en of toeslagen.

Wettelijke schuldsanering afwijzing

 • Ook kunt u afwijzing hebben ontvangen om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsaneringsregeling waartegen hoger beroep (binnen 8 dagen!) aangetekend kan worden als u het er niet mee eens bent.

Fiscaalrecht

 • aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekering (IB/PVV)
 • voorlopige teruggaaf (VT)
 • omzet belasting (OB)
 • maken van afspraken (ruling)
 • vrijwillige inkeer
 • onderhandelen etc.

 

Consumentenrecht: ontbinden van een huur(koop) overeenkomst, opschorting van betaling wegens wanprestatie etc. Het betreffen allerlei soorten werkzaamheden zoals het verrichten van processuele handelingen, waaronder het opstellen van een dagvaarding, andere gerechtelijke stukken, het bijwonen van een rechtszitting, alsmede mediation/bemiddeling en geven van adviezen, opstellen van bezwaar,- en beroepschriften etc.

 

Lidmaatschap voor ondernemers


Mijn-Recht biedt haar expertise als Advocaat en Fiscalist aan waarbij het mogelijk is dat u ook in de vorm van een lidmaatschap onbeperkt telefonisch terecht kunt bij uw persoonlijke Advocaat & Fiscalist met al uw vragen op juridisch en fiscaal gebied! U bespaart daarmee aanzienlijk op de reguliere tarieven.
Misschien heeft u op dit moment een rechtsbijstand verzekering die voor u bepaalde juridische zaken afdekt maar bent u niet tevreden over deze dienstverlening. Wij hebben de feedback van onze cliënten samengevoegd en hebben een nieuwe dienstverlening ontwikkeld waarmee u naar verwachting zeker tevreden mee zult zijn.

Voordelen “SAm’n beter ondernemen” van Mijn-Recht
Zie voor de voordelen van dit lidmaatschap onder het tabblad werkwijze